Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagdish Hare, Swami Jai Jagdish Hare
Bhakth janon ke sankat, daas janon ke sankat
Kshan mein door kare, Om Jai Jagdish Hare

Jo dhyave phal pave, dukh bin seman ka
Swami dukh bin seman ka
Sukh sampatthi ghar aave
Kasht mite than ka, Om Jai Jagdish Hare

Maath pitha tum mere, sharan gahoon kiski
Swami sharan gahoon kiski
Tum bin aur na dooja
Aas karoon jiski, Om Jai Jagdish Hare

Tum pooran parmathma, tum antharyami
Swami tum antharyami
Paar Brahma Parmeshwar
Tum sabke swami, Om Jai Jagdish Hare

Tum karuna ke saagar, tum paalan kartha
Swami tum paalan kartha
Mein murakh khalkaami
Mein sevak tum swami
Kripa karo bhartha, Om Jai Jagdish Hare

Tum ho ek agochar, sabke praan pathi
Swami sabke praan pathi
Kis vidhi miloon dayaamay
Tumko mein kumathi, Om Jai Jagdish Hare

Deen bandhu dukh hartha, thakur tum mere
Swami rakshak tum mere
Apne haath uthaao
Apne sharan lagaao
Dwar pada tere, Om Jai Jagdish Hare

Vishaya vikaar mitaao, Paap haro deva
Swami Paap haro deva
Shraddha bhakthi badhaao
Santhan ki sevaa, Om Jai Jagdish Hare